North & Mid Wales Gogledd a Chanolbarth Cymru : Gogledd A Chanolbarth Cymru : 10
9780319263600